سرم ضد چروک بلک بری سلول بنیادی


  • جوان سازی و رفع چروک‌های پوست
  • تامین رطوبت عمقی پوست برای مدت طولانی
  • تحریک و فعالسازی عملکردهای حیاتی پوست